De Nederlandse bodem is op veel plaatsen met lood verontreinigd. De gezondheidsrisico’s van blootstelling aan lood blijken groter dan eerder werd verondersteld. Verschillende gemeenten pakken deze problematiek verschillend aan.
Dat heeft te maken met de vraag wie er bij de vorming en uitvoering van het beleid betrokken zijn en met impliciete veronderstellingen die daarbij worden gemaakt. Vergelijking van deze praktijken geeft zicht op knelpunten en mogelijkheden voor verbetering.

hdl.handle.net/1765/123530
Bodem: kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Boers, D, Geerlings, H, & van der Meer, F.B.L. (2019). Lood in het bodem beleid; Implementatie van milieu- en gezondheidsmaatregelen in de praktijk. Bodem: kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering, (2), 22–24. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/123530