De Nederlands Vereniging voor Banken heeft een modelakte opgesteld voor het vestigen van een opstalrecht op daken van gebouwen ten behoeve van het plaatsen en exploiteren van zonneparken. De auteur concludeert op basis van wet, jurisprudentie en de tekst en toelichting van nieuwe modelakte, dat het vestigen van een zodanig opstalrecht tot gevolg heeft dat het zonnepark een zelfstandig WOZ-object is. De gemeente zal hiervoor een aparte WOZ-beschikking (met WOZ-waarde) vaststellen, die de heffingsgrondslag vormt voor diverse heffingen, waaronder de gemeentelijke ozb.

Additional Metadata
Keywords wetsaanduiding en brondocumenten
Persistent URL hdl.handle.net/1765/123612
Journal Vastgoed Fiscaal en Civiel
Note Dit artikel past binnen het onderzoeksprogramma ‘Fiscale autonomie en haar grenzen’
Citation
Monsma, A.P. (2019). De modelakte zonnepanelen en de Wet WOZ. Vastgoed Fiscaal en Civiel, 2019(43). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/123612