De afgelopen jaren hebben grote ontwikkelingen plaatsgevonden rondom de embryonale, perinatale en maternale gezondheid, gedreven door het besef dat een goede uitkomst van de zwangerschap bepalend is voor de levenslange gezondheid van moeder en kind.
De focus is daarbij verschoven van de late zwangerschap naar de periconceptionele fase, met toegenomen aandacht voor persoonsgebonden, ook niet-medische, risicofactoren, prenatale screening en op termijn intra-uteriene behandelingen ten behoeve van de foetale gezondheid.
De perinatale sterfte is gedaald, maar er zijn nog altijd grote verschillen tussen bevolkingsgroepen in de perinatale gezondheid, gerelateerd aan armoede.
De maternale sterfte is ook afgenomen, maar het is een punt van zorg dat er steeds meer zwangeren met chronische ziekten zijn en dat de leefstijl van moeders ongezonder is geworden.
De verloskundige zorg volgt steeds meer een integrale benadering, waarin multidisciplinaire zorgstandaarden, waardegedreven zorg, gezamenlijke besluitvorming met de zwangere en thuismonitoring de zorgkwaliteit verhogen en we de regie meer en meer bij de zwangere leggen.Additional Files
available online