Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/123641
Journal Sancties: tijdschrift over straffen en maatregelen
Citation
uit Beijerse, J. (2019). Vrijheidsbeneming op civielrechtelijke of strafrechtelijke titel: samen, gescheiden en nu weer samen?. Sancties: tijdschrift over straffen en maatregelen, 2019(6), 409–416. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/123641
Free Full Text ( Final Version , 101kb )
Imposed Embargo until:
Mon, June 01 2020 at 00:00 (CEST)