Apps vormen een product van het digitale tijdperk. Binnen het Intellectuele Eigendomsrecht bestaat de noodzaak te beoordelen welke aspecten van apps juridische bescherming kunnen krijgen en welke vorm van IE daarvoor het meest geëigend is. In dit artikel worden diverse relevante aspecten van apps besproken, met het oog op de beoordeling van beschikbare opties voor IE-bescherming.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/123705
Journal Computerrecht : tijdschrift voor informatica en recht
Citation
Gubby, H.M, Klaus, J.H.A.M, & van Noortwijk, K. (2019). Juridische bescherming van 'apps'. Computerrecht : tijdschrift voor informatica en recht, 2019(1), 3–9. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/123705