In de literatuur over family literacy programs (FLP’s) komt vaak naar voren dat er weinig tot geen effecten worden gevonden bij deelnemende gezinnen met een lage SES en/of een migrantenachtergrond. In dit onderzoek werd één FLP, namelijk de VoorleesExpress, die zich juist op de eerder genoemde doelgroep richt, onder de loep genomen. Er is een empirisch onderzoek met 176 deelnemende kinderen in zeven steden in Nederland uitgevoerd. Hierbij is er gekeken naar de effecten op woordenschat, verhaalbegrip en de geletterde thuisomgeving. De uitkomst van dit onderzoek liet direct na afloop van het programma kleine tot middelgrote effecten op verhaalbegrip en twee aspecten van de geletterde thuisomgeving zien bij de experimentele groep. Bepaalde specifieke elementen van dit programma, in het bijzonder het werken met huisbezoeken en modelen door de vrijwilliger, kunnen de gevonden effecten, in vergelijking met eerder onderzoek, mogelijk verklaren.

hdl.handle.net/1765/123864
Department of Psychology

Broens, A.S, & van Steensel, R.C.M. (2019). De VoorleesExpress onder de loep. In Lekker lezen: Over het belang van leesmotivatie. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/123864

Additional Files
publisher's information