In dit onderzoek is onderzocht welke relatie er bestaat tussen problematische jeugdgroepen in Nederland en radicalisering. Nagegaan is hoe jongeren binnen problematische jeugdgroepen in het recente verleden radicaliseerden en betrokken raakten bij uitreizen naar Syrië en hoe gewoon dit is binnen jeugdgroepen. Directe aanleiding was een casus waarbij een groot deel van de uitreizigers naar Syrië uit Delft uit een grote problematische jeugdgroep afkomstig was. Hiermee werd ook beoogd het begrip van de crime-terror nexus, de link tussen criminaliteit enerzijds en radicalisering, extremisme en terrorisme anderzijds, een stap verder te brengen. Voorafgaand onderscheidden we op basis van de literatuur zes manieren waarop het verband tussen problematische jeugdgroepen en radicalisering tot stand zou kunnen komen. [...]

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/123933
Citation
R. Neve (Rudie), S. Eris (Suzan), Weerman, F.M, Prooijen, J-W, V. Ljujic (Vanja), & I. Versteegt (Inge). (2019). Radicalisering in problematische jeugdgroepen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/123933