Hoe een cipierster en een schout de vervolging van Protestanten in de 16e eeuw ten eigen bate aanwendden.