Over de oorzaken van de naoorlogse woningnood in Haarlem en de stappen die de stad daartegen ondernam