Op maandag 26 mei 2008 aanvaardde prof.dr. Bas Jacobs het ambt van bijzonder hoogleraar Openbare financiën en economisch beleid in de Faculteit der Economische Wetenschappen, vanwege de Vereniging Trustfonds EUR. In zijn inaugurele rede De prijs van gelijkheid gaat hij op zoek naar de heilige graal van de welvaartseconomie: het vinden van de economisch meest efficiënte manieren om inkomen te verdelen. Na de plechtigheid overhandigde de kersverse hoogleraar het eerste exemplaar van de handelseditie van zijn oratie aan minister van Financiën Wouter Bos. Elk overheidsingrijpen gaat onvermijdelijk gepaard met ontwrichting van de efficiënte werking van de markt. Iedere euro die de overheid herverdeelt, kost de samenleving vijftig eurocent. Het realiseren van sociaal-economische gelijkheid heeft daarom een hoge prijs. Bas Jacobs stelt dat veel overheidsingrepen efficiënt noch rechtvaardig zijn. Op basis van de meeste recente wetenschappelijke inzichten betoogt hij dat de prijs van gelijkheid omlaag kan door veel doelmatiger te delen. Jacobs bespreekt onder andere de progressie van de inkomstenbelasting, belastingen op kapitaalinkomen, subsidies op hoger onderwijs, het minimumloon en de fiscale subsidies op het eigen huis en de pensioenen. Hij laat zien dat veel politieke opvattingen van zowel links als rechts op drijfzand zijn gebouwd. Tegelijkertijd prikt hij talloze proefballonnen door, zoals de ongenuanceerde pleidooien voor een vlaktaks, lagere erfenisbelastingen en de levensloopregeling. Eenhandelseditie van de oratie wordt uitgegeven bij Uitgeverij Bert Bakker: De prijs van gelijkheid, ISBN 978 90 351 3321 1

, ,
Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam
hdl.handle.net/1765/12410
Erasmus School of Economics

Jacobs, B. (2008, May 26). De prijs van gelijkheid. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12410