De verwachtingen van big data in de gezondheidszorg roepen ethische vragen op. Deze bijdrage bespreekt de rol van ethische framing in de legitimering of problematisering van big data. Op basis van een internationale vergelijking bespreken we drie dominante ethische frames: ethiek als balanceeroefening, als technische fix en de juridisering van ethiek. We concluderen dat ethiek - ondanks prominente aandacht ervoor - een beperkte rol wordt toebedeeld, waardoor de ethische discussie wordt ingeperkt.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/124113
Journal Podium voor Bio-ethiek
Citation
Wehrens, R.L.E, Stevens, M.J, & de Bont, A.A. (2019). De ethische framing van big data in de zorg. Podium voor Bio-ethiek, 26(4), 6–9. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/124113