In het gouden themanummer (2009) werd het 50-jarig bestaan van het Tijdschrift voor Criminologie (TvC) aangegrepen om – net als een decennium eerder (1999) – terug te blikken op de ontwikkeling van de Nederlandstalige criminologie. In het onderhavige themanummer ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van TvC willen we als redactie breken met deze traditie. Geïnspireerd door de toekomstverkenning Met het oog op de toekomst uit 2001 (Bruinsma e.a.) richten we de blik vooral op de (nabije) toekomst van de criminologie in Nederland en België.

Additional Metadata
Persistent URL dx.doi.org/10.5553/TvC/0165182X2019061004001, hdl.handle.net/1765/124115
Journal Tijdschrift voor Criminologie
Citation
Blokland, A, van der Laan, A.M, Pleysier, S, van Reemst, L, Roks, R.A, Spapens, T, … van Wingerde, C.G. (2019). 60 jaar TvC. Tijdschrift voor Criminologie, 61(4), 317–327. doi:10.5553/TvC/0165182X2019061004001