Dit artikel onderzoekt twee welbekende politieke vriendschappen: die tussen de Franse president François Mitterrand en de Duitse kanselier Helmut Kohl, en de vriendschap tussen de Engelse premier Margaret Thatcher en de Amerikaanse president Ronald Reagan. Het artikel gaat nader in op twee aspecten van de politieke vriendschap: de affectieve dimensie en het gedeelde politiek project. De casestudies bevestigen het bestaan van affectieve relaties op het niveau van de interstatelijke betrekkingen, maar illustreren ook de constante spanning tussen het statelijke belang en de persoonlijke vriendschap. Het onderzoek suggereert voorzichtig dat juist op dit eenzame hoge en internationale niveau mannelijke politici een diepe affectieve vriendschap durven aan te gaan.

hdl.handle.net/1765/124243
Tijdschfrift voor Genderstudies
Department of History

van Hoef, Y. (2018). ‘Soulmates’: de rol van affectie in politieke vriendschap tussen Kohl en Mitterrand, en Thatcher en Reagan. Tijdschfrift voor Genderstudies, 41(3), 28–32. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/124243

Additional Files
publisher's information