Deze bijdrage gaat over het wetsvoorstel voor een collectieve schadevergoedingsactie en de daarin opgenomen mogelijkheid tot een (eenzijdige) volledige proceskostenvergoeding. Mede in het licht van de ontwikkeling dat verschillende soorten commerciële spelers actief zijn bij de afwikkeling van massaschade, bespreekt de auteur aan de hand van twee Engelse voorbeelden de mogelijke rol en gevolgen van een (volledige) kostenvergoeding. De vraag of het wetsvoorstel voldoende tegenwicht biedt aan het risico op excessieve beloningen en de complexe toetsing daarvan, beantwoordt de auteur bevestigend, maar met de nadruk op de noodzaak om hierbij goed de vinger aan de pols te houden.

hdl.handle.net/1765/124321
Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade
Civil Law - Sectie Burgerlijk Recht

Tillema, I. (2019). Naar een goed geolied mechanisme voor de collectieve afwikkeling van massaschade. Over claimvehikels, Engelse toestanden en het belang van een gebalanceerde kostenvergoeding. Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade, 2019(1), 4–11. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/124321