Additional Metadata
Persistent URL dx.doi.org/10.5553/Contr/156608932019021001005, hdl.handle.net/1765/124373
Journal Contracteren. Tijdschrift voor de Contractspraktijk
Citation
Schelhaas, H.N. (2019). Het Engelse Supreme Court over het wijzigingsbeding in commerciele contracten. Contracteren. Tijdschrift voor de Contractspraktijk, 2019, 32–40. doi:10.5553/Contr/156608932019021001005