Als bijlage bij dit nummer van het NTvDV ontvangt u de Kennisagenda Dermatologie – 2019. De afgelopen twee jaar heeft de werkgroep Kennisagenda samen met enkele tientallen anderen, onder wie dermatologen, patiënten en derden, via een inventarisatie en prioritering deze Kennisagenda vastgesteld en voorgelegd aan het bestuur van de NVDV. [...]Additional Files
publisher's information