Het klassieke vennootschapsbelastingstelsel maakt financiering met vreemd vermogen relatief aantrekkelijk en geeft bedrijven de mogelijkheid om winsten te verschuiven naar landen met lage belastingen. Hoe kan dit beter?

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/124517
Citation
Schindler, D.S, & Vrijburg, H. (2020). Hervorm de vpb door beperking van de renteaftrek. In Ontwerp voor een beter belastingstelsel. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/124517