Het klassieke vennootschapsbelastingstelsel maakt financiering met vreemd vermogen relatief aantrekkelijk en geeft bedrijven de mogelijkheid om winsten te verschuiven naar landen met lage belastingen. Hoe kan dit beter?

hdl.handle.net/1765/124517
Erasmus School of Economics

Schindler, D.S, & Vrijburg, H. (2020). Hervorm de vpb door beperking van de renteaftrek. In Ontwerp voor een beter belastingstelsel. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/124517