Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/124528
Journal Tijdschrift voor Arbeidsrechtpraktijk
Rights no subscription
Citation
Quist, J.P, & Van Minnen, M.L.F. (2019). Art. 7:673 lid 8 BW in de (lagere) rechtspraak: over de toepassing van het ‘luizengaatje’. Tijdschrift voor Arbeidsrechtpraktijk, 5(188). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/124528