Met de handelsovereenkomst CETA proberen Canada en de Europese Unie de onderlinge handel te stimuleren, door belemmeringen weg te nemen. Dat is goed voor exporterende bedrijven. Maar er is er ook een keerzijde: ondermijning van het superieure Europese systeem voor technische regelgeving, normalisatie en het toetsen of aan technische eisen wordt voldaan. Dit element ontbrak deze week in het Kamerdebat.