Carrière maken wordt in het alledaagse spraakgebruik niet zelden vereenzelvigd met geleidelijke klim op de hiërarchische ladder van de organisatie. Er zijn echter ook andere vormen van progressie in een loopbaan te onderscheiden, vormen die niet altijd aandacht ondervinden in discussies over wat een succesvolle loopbaan kan inhouden. Dan dringt zich de vraag op: waaraan is loopbaansucces af te meten? We ontkomen dan niet aan een onderscheid in subjectieve en objectieve visies op de loopbaan en bovendien erkenning van de omstandigheid dat individuen verschillende verwachtingen koesteren met betrekking tot succes in hun eigen loopbaan. In de periode van vandaag, waarin wij ervaren dat de verantwoordelijkheid voor de vormgeving van de loopbaan steeds meer verschuift van organisatie naar individu, lijkt een pluriforme geïndividualiseerde benadering van loopbaanplanning steeds belangrijker. Zowel voor individu als organisatie.

Additional Metadata
Keywords career, career choice, career concepts, career development, internal career, subjective career
Persistent URL hdl.handle.net/1765/12470
Journal Develop
Citation
Schreiner, N.A.F.M. (2008). Wie carrière maakt mag het zeggen. Develop. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12470