In de onderhavige zaak concludeert het HvJ – in navolging van A-G Hogan1 – dat het ingediende verzoek van het Spaanse Tribunal Económico-Administrativo Central de Madrid (hierna: TEAC) niet-ontvankelijk is, omdat de TEAC niet is aan te merken als een rechterlijke instantie in de zin van artikel 267 VWEU. De leden beschikken niet over de onafhankelijkheid die is vereist om deze instantie als een rechterlijke instantie in de zin van deze VWEU-bepaling te kunnen beschouwen.

hdl.handle.net/1765/124728
NLFiscaal
Tax Law

van Poppel, J. (2020). NLF 2020, NLF 2020/0374, (Spaans centraal gerecht is geen rechterlijke instantie in de zin van artikel 267 VWEU). Spaans centraal gerecht is geen rechterlijke instantie in de zin van artikel 267 VWEU, 7, 46–48. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/124728