Het HvJ oordeelt dat België in strijd handelt met het EU- recht door belastingplichtige te belasten over haar uit Nederland afkomstige invaliditeitsuitkeringen. Het Hof acht de door België gestelde voorwaarde voor belastingvrijstelling van invaliditeitsuitkeringen, dat deze door de Belgische staat moeten zijn betaald, onverenigbaar met het vrije verkeer van werknemers.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/124729
Journal NLFiscaal
Citation
van Poppel, J. (2019). NLF 2019, NLF2019/2524, (Belgische heffing over invaliditeitsuitkering; strijd met EU-recht; verificatie). Belgische heffing over invaliditeitsuitkering; strijd met EU-recht; verificatie, 47, 37–39. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/124729