Het goede doen met de goede redenen. Dat is waar ethiek over gaat. Wat betekent dat in de praktijk? Het raakt aan de waarden waar een bedrijf of persoon voor staat en ook aan waardengedreven ondernemerschap. En dus raakt het aan de essentie van ondernemen. In deze publicatie vindt u inspirerende voorbeelden van ondernemers die werk maken van ethiek, zowel vanuit grote bedrijven als vanuit het MKB. Zij creëren een bedrijfscultuur waarin duidelijk is vanuit welke waarden het bedrijf opereert. Een cultuur waarin mensen elkaar aanspreken op hun handelen en elkaar inspireren om stappen voorwaarts te zetten. Ook wordt ingegaan op leiderschap in ethiek waarbij een nieuwe norm wordt gesteld waarin anderen meegaan. Maar hoe doe je dat en wat levert het op? U leest er in deze publicatie meer over met handreikingen om zelf mee aan de slag te gaan en stof voor reflectie.