Cartoons zijn een krachtig hulpmiddel voor reflectie op ethiek op de werkplek. Dit boek bevat 150 nieuwe cartoons. Elke cartoon verwijst naar een visie op ethiek (een ethicisme) en het bijbehorende risico. De cartoons zijn geschikt om ethische kwesties op het werk op een visuele en humoristische manier aan te kaarten. Tegelijk is dit boek een catalogus van 150 ethicismen die ten grondslag liggen aan hoe met ethiek in het werk om te gaan. De auteur, Muel Kaptein, is hoogleraar bedrijfsethiek en integriteit aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Ook is hij partner bij KPMG, waar hij organisaties helpt hun ethiek te ontwikkelen en auditen. Muel is ook auteur van de boeken Ethics Management (1998), The Balanced Company (2002), De Integere Manager (2003), The Living Code (2008), Waarom Goede Mensen soms de Verkeerde Dingen Doen (2011), Dienaren van het Volk (2014), en Maximes (2019).