De centrale vraag is of de cliëntenraad van een zorginstelling adviesrecht heeft in faillissement en of het wenselijk is het adviesrecht in faillissement wettelijk vast te leggen. Deze vraag wordt beantwoord door een vergelijking te maken met het adviesrecht van de ondernemingsraad in faillissement. Auteurs concluderen dat het wenselijk is dat de cliëntenraad adviesrecht heeft, onder meer omdat de WOR (ondernemingsraad) en Wmcz (cliëntenraad) hetzelfde doel hebben, het faillissement van een zorginstelling ingrijpende gevolgen kan hebben voor cliënten en het adviesrecht van de cliëntenraad van belang is voor de curator. Aanbevolen wordt het adviesrecht in faillissement te verankeren in de Wmcz.

hdl.handle.net/1765/124822
Tijdschrift voor Insolventierecht

Klaassen, A.G.H, de Kloe, H.J, & Jansen, S.A. (2020). Medezeggenschap in faillissement: ook een adviesrecht voor de cliëntenraad?. Tijdschrift voor Insolventierecht, 2020(afl. 1), 24–33. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/124822