In deze lezing wordt een aantal concrete, wetenschappelijk bewezen effectieve strategieen voor het bereiken van verandering toegelicht die hulpverleners direct kunnen toepassen in hun werk met jeugdigen en ouders bij een (dreigende) uithuisplaatsing.
Daarbij wordt ingegaan op recente kennis over wat belangrijke werkzame ingredienten zijn in de hulpverlening aan jeugdigen die uithuisgeplaatst zijn aan de hand van het boek 'Uithuisgeplaatste jeugdigen'.


Additional Files
more information online Link voor het boek 'Uithuisgeplaatste jeugdigen'