De aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de laatste jaren sterk toegenomen. MVO ziet op thema’s als mensenrechten, milieu, arbeidsomstandigheden, consumentenaangelegenheden, gemeenschapsontwikkeling en eerlijk zakendoen. In 1970 stelde Milton Friedman dat ‘the social responsibility of business is to increase its profits’ Bescherming van menselijke en maatschappelijke belangen zou een taak zijn voor de overheid. Die gedachte gaat anno 2018 niet meer op. Voor Nederlandse ondernemingen wordt MVO een steeds belangrijker aandachtsgebied. [...]

Additional Metadata
Persistent URL dx.doi.org/10.5553/OenF/157012472018026002005, hdl.handle.net/1765/124971
Journal Onderneming en Financiering
Citation
Koster, H, & Freens, O.R.J.C. (2018). Enkele bespiegelingen over (juridische) regulering en instrumenten om maatschappelijk verantwoord ondernemen na te streven. Onderneming en Financiering, 2018(2), 42–62. doi:10.5553/OenF/157012472018026002005