Aan het onderzoek ligt de volgende probleemstelling ten grondslag:

In welke opzichten en in welke mate is de Wet hervorming herziening ten voordele doeltreffend en wat zijn eventuele neveneffecten van de wet?

hdl.handle.net/1765/124995
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), ministerie van Justitie & Veiligheid. Dit document is een bijlage bij: Kamerbrief met reactie op Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele
Erasmus School of Law

Nan, J, Holvast, N.L, Lestrade, S.M.A, Mevis, P.A.M, & Mascini, P. (2019). Victa vincit veritas? Evaluatie wet hervorming herziening ten voordele. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/124995