Recentelijk zijn drie Nederlandse onderzoeken naar Marketing Decision Support Systemen (MDSS)' gepubliceerd. Van Campen, Huizingh, Oude Ophuis en Wierenga (1991) inventariseerden de aanwezigheid, de kenmerken en het gebruik van MDSS. Huizingh (1992a) onderzocht het toenemende gebruik van marketing informatiesystemen voor beslissingsondersteuning en formuleerde een ontwikkelingspad voor deze systemen. Van Bruggen (1993) concentreerde zich op de effectiviteit van MDSS en stelde zich de vraag in welke mate MDSS leiden tot betere beslissingen en welke randvoorwaarden daarbij een rol spelen. De overeenkomst tussen al deze onderzoeken is dat men zich concentreert op het MDSS see en minder aandacht schenkt aan de plaats van dergelijke systemen binnen de bredere organisatorische context van het bedrijf. Het onderzoek dat in dit artikel wordt beschreven richt zich juist op de verwevenheid van het MDSS met de bedrijfsomgeving waarbinnen MDSS worden ontwikkeld en gebruikt. Deze bedrijfsomgeving bestaat uit verschillende afdelingen, hierarchische niveaus en functionarissen met verschillende taken. De centrale vraag binnen ons onderzoek is in welke mate de bedrijfsomgeving van invloed is op het gebruik, de wijze van totstandkoming en het succes van MDSS. Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door het NIMA (Nederlands Instituut voor Marketing) en het ministerie van Economische Zaken.

,
hdl.handle.net/1765/12505
ERIM Article Series (EAS)
Bedrijfskunde
Erasmus Research Institute of Management

Huizingh, K.R.E, de Jong, C.M, Oude Ophuis, P.A.M, & Wierenga, B. (1995). Marketing Decision Support Systemen in hun bedrijfsomgeving. Bedrijfskunde, 67(3), 32–41. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12505