Geschil tussen voormalige echtelieden bij verdeling van ontbonden huwelijksgemeenschap over de vraag of het recht van de man op een overbruggingsuitkering (OBU, een soort VUT-uitkering) zozeer aan hem is verknocht dat de verknochtheid zich ertegen verzet dat dit recht in de huwelijksgemeenschap valt (art. 1:94 lid 3 BW); maatstaf

, , , ,
hdl.handle.net/1765/12509
Ars Aequi: juridisch studentenblad
Private Law

Nuytinck, A.J.M. (2008). De zeer sterk verknochte overbruggingsuitkering. Ars Aequi: juridisch studentenblad, 442–447. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12509