Voor de gemeente Teylingen heeft het ESBL het raadsvoorstel voor een teruggaveregeling binnen de gemeentelijke afvalstoffenheffing voor de huishoudens die hun afval beter scheiden en daardoor minder restafval aanbieden fiscaal-juridisch tegen het licht gehouden.