Literatuur over marketinginformatie - systemen ter ondersteuning van marketingbeslissingen is vee1al theoretisch van aard. Over de praktische ervanngen van Marketing Decision Support Systemen in Nederlandse bedrijven is niet veel bekend. Wat is een MDSS? Hoe bekend is de marketeer met het begrip MDSS? Via welke bronnen krijgt de marketeer informatie over MDSS? De auteurs vatten een aantal aanbevelingen samen, die moeten leiden tot een toenemend en beter gebruik van MDSS.

Nederland, decision support systems, marketing, the Netherlands
hdl.handle.net/1765/12521
ERIM Article Series (EAS)
Tijdschrift voor Marketing
Erasmus Research Institute of Management

Huizingh, K.R.E, Oude Ophuis, P.A.M, Wierenga, B, & van Campen, P.F.A.M. (1992). Marketing Decision Support Systemen in Nederlandse bedrijven: Voorwaarden voor implementatie. Tijdschrift voor Marketing, 26, 28–38. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12521