Deugdelijkheidseisen in het onderwijs zorgen niet alleen voor rechtszekerheid, maar zorgen ook voor regeldruk en remmen vernieuwing in het onderwijs, dat is althans de centrale hypothese bij het experiment dat een aantal jaren geleden startte onder de noemer ‘regelluwe scholen’.
Deze bijdrage bespreekt de achtergrond van het experiment, de eerste ervaringen en analyseert kritisch de vraag of het experiment dat wordt uitgevoerd ook echt is te betitelen als experiment. [...]

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/125242
Journal Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht
Citation
Blesgraaf, M.E, & Huisman, P.W.A. (2020). Uit de wind van de regeldruk; over het experiment Regelluwe scholen. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht, 32(1). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/125242