In het kader van het in opdracht van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur verrichte wetenschappelijk onderzoek 'De Nederlandse geneesmiddelenmarkt in observatie' is door een projectgroep een studie verricht naar structuur en werking van de Nederlandse extramurale geneesmiddelenmarkt. 1 Doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in het functioneren van deze markt, ten einde op basis daarvan voorstellen te kunnen doen tot kostenbeheersing; hierbij vormden het behoud van de kwaliteit en de continuiteit van de geneesmiddelenvoorziening het uitgangspunt.

huisartgeneeeskunde, pharmaceutics, pharmacie
hdl.handle.net/1765/12528
ERIM Article Series (EAS)
Pharmaceutisch Weekblad
Erasmus Research Institute of Management

Mantel, A, & Wierenga, B. (1988). Een empirisch onderzoek naar de rol van de openbare apotheker in de geneesmiddelenvoorziening. Pharmaceutisch Weekblad, 637–646. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12528