Voor tal van goederen bestaan termijnmarkten, Met name in de Verenigde Staten zijn voor veel produkten zoals mais, tarwe, vlees, soja, en sinaasappelsap bloeiende termijnmarkten tot ontwikkeling gekomen. Op een termijnmarkt worden met behulp van een centrale bemiddelaar (de 'kas') koop en verkoopcontracten afgesloten voor levering op een toekomstigetermijn. Deze contracten hebben een standaardkarakter, ze luiden in standaardhoeveelheden, in nauwkeurig omschreven kwaliteitseisen en leveringsvoorwaarden. Het doe1 van de termijnmarkt is het verkleinen van prijsrisico's in de reele handel voor het betreffende produkt. Een andere belangrijke functie van een termijnmarkt is het bieden van prijsorientatie voor de reele handel: de naturamarkt. De Nederlandse aardappeltermijnmarkt is in 1958 gesticht door de N.V. Nederlandse Liquidatiekas en de Stichting Aardappeltermijnmarkt. In het eerste jaar werden 18018 contracten in consumptieaardappelen op deze markt afgesloten. Over de periode 1970-1980 bedroeg het gemiddeld aantal contracten per jaar 43112.

,
hdl.handle.net/1765/12535
ERIM Article Series (EAS)
Maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde
Erasmus Research Institute of Management

Wierenga, B, & Meulenberg, M.T.G. (1984). De Nederlandse termijnmarkt voor aardappelen: Gids en risicodekking voor de naturamarkt?. Maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde, 58(8), 357–366. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12535