In het laatste decennium is de belangstelling voor gezondheid, voeding en alles wat met de kwaliteit van de voeding te maken heeft, sterk toegenomen. Onder invloed daarvan is er een groeiende vraag ontstaan naar "andere" voedingsmiddelen, zoals reformprodukten, biologisch-dynamische produkten en ecologische voedingsmiddelen. In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het koopgedrag ten aanzien van deze voedingsmiddelen en naar kenmerken van de verschillende gebruikersgroepen. Daaraan voorafgaand wordt een overzicht gegeven van de diverse cateqorleen produkten waaruit dit marktsegment bestaat, alsmede de idee Ie achtergrond en de distributiestructuur. Het artikel wordt afgesloten met enkele opmerkingen over mogelijk te verwachten ontwikkelingen op de markt voor "andere" voedingsmiddelen.

,
hdl.handle.net/1765/12540
ERIM Article Series (EAS)
Economisch-Statistische Berichten
Erasmus Research Institute of Management

Wierenga, B., van Heuzen, P. S., & Schols, D. M. M. (1983). "Andere" voedingsmiddelen: een marktsegment met perspectief?. Economisch-Statistische Berichten, 68(3430), 1028–1034. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12540