Stakeholderliefde als hart van de bedrijfsethiek is het doordenken en doorleven waard. Want pas als we echt en oprecht om onze stakeholders geven, kunnen zij ons hun vertrouwen geven.