Het is interessant na te gaan hoe het hele produktie- en afzet-gebeuren in de landbouw tot stand komt. Dit artikel van dr. ir. B. Wierenga en prof. dr. M. T. G. Meulenberg richt de schijnwerper op het marketing-aspect. Het gaat na hoe het marketing-proces van landbouwprodukten en voedingsmiddelen verloopt, welke marketing-beslissingen in de diverse stadia van de bedrijfskolom worden genomen en op welke wijze er onderlinge coordinatie tussen de verschillende stadia plaatsvindt. Het zal blijken dat hierbij inderdaad een aantal sterke punten naar voren kan worden gebracht. Daarnaast is er voor de marketing van landbouwprodukten en voedingsmiddelen een aantal structureel nadelige factoren te noemen.

,
hdl.handle.net/1765/12543
ERIM Article Series (EAS)
Tijdschrift voor Marketing
Erasmus Research Institute of Management

Wierenga, B, & Meulenberg, M.T.G. (1982). Het marketing-systeem voor Nederlandse landbouwproducten en voedingsmiddelen. Tijdschrift voor Marketing, 16, 3–20. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12543