Om een jong yak als marketing verder te ontwikkelen is wetenschappeli jk onderzoek nodig. Hoe staat het daarmee in Nederland? De auteur, dr. B. Wierenga, probeert in dit artikel een antwoord te geven op deze vraag.