In deze beschouwing wordt eerst kort ingegaan op de structuur van een marketinginformatiesysteem. Vervolgens wordt de nadruk gelegd op een gebruiker-georienteerde benadering. Met als leidraad het vertrouwde marketing -concept worden een aantal aspecten met betrekking tot vormgeving en implementatie van marketinginformatiesystemen besproken. Tenslotte behandelen prof. M. T. G. Meulenberg en dr. B. Wierenga een aantal ontwikkelingen die van belang zijn voor toekomstige marketinginformatiesystemen en eindigen met enkele opmerkingen over het beleid ten aanzien van deze informatiesystemen.

,
hdl.handle.net/1765/12551
ERIM Article Series (EAS)
Tijdschrift voor Marketing
Erasmus Research Institute of Management

Meulenberg, M.T.G, & Wierenga, B. (1980). Gebruiker-georienteerde informatiesystemen voor marketing beslissingen. Tijdschrift voor Marketing, 3–10. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12551