In de periode augustus 1975-mei 1976 is door de vakgroep Marktkunde en Marktonderzoek van de Landbouwhogeschool een onderzoek ingesteld naar de toekomstmogelijkheden van de bezorgende melkdetailhandel in Nederland. Dit perspectief-onderzoek geschiedde in opdracht van het Bedrijfschap Detailhandel in Melk en Melk- en Zuivelprodukten en werd gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken. Zoals te doen gebruikelijk bij dergelijke onderzoekingen, werd het onderzoek begeleid door een beleidscommissie van deskundigen uit het bedrijfsleven. Het onderzoek vloeide voort uit behoefte aan meer inzicht in de thans bestaande structurele problemen in de bezorgende melkdetailhandel. Deze problemen komen onder meer tot uiting in de afname van het aantal melkslijters van 8.297 in 19i1 tot 5.883 in 1976 en in het teruglopend marktaandeel van de bezorgende melkdetailhandel in de totale detailhandelsomzet aan melk en melkprodukten van 85% in maart 1968 tot 40% in oktober 1976. Het onderzoek had tot doel op basis van inzicht in de huidige toestand en in de toekomstige ontwikkelingen tot aanbevelingen te komen voor het beleid van de ambulante melkdetailhandel.

, ,
hdl.handle.net/1765/12559
ERIM Article Series (EAS)
Jaarboek van de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers
Erasmus Research Institute of Management

Meulenberg, M.T.G, van Tilburg, A, & Wierenga, B. (1977). Een onderzoek naar het toekomstperspectief van de melkman in Nederland. Jaarboek van de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers, 193–213. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12559