Voor u liggen de uitkomsten van een onderzoek over marketing decision support systemen bij Nederlandse bedrijven. Bij marketing decision support systemen worden de mogelijkbeden die de moderne informaticatechnologie biedt, aangewend ten behoeve van het marketing management. Door de toename en internationalisering van de concurrentie, door de snelle veranderingen in distributiekanalen en door het steeds hoger wordende tempo van produktvernieuwing (en veroudering) worden dergelijke marketing decision support systemen steeds meer een kritische succesfactor voor een onderneming. Door het snel toenemende aanbod van gegevens, bijvoorbeeld als gevolg van barcode-scanning, en door het steeds sneller beschikbaar komen van deze gegevens via systemen zoals Electronic Data Interchange (EDI) kunnen ook steeds betere marketing decision support systemen worden gebouwd. In deze studie is een momentopname gemaakt van de huidige stand van zaken met betrekking tot marketing decision support systemen in Nederland. Niet alleen is gekeken naar de mate waarin bedrijven over deze systemen beschikken, en de wijze waarop ze deze gebruiken, maar ook naar de factoren die aanschaf en gebruik bevorderen, zoals de wijze van implementatie en de attitude met betrekking tot marketing management. Verder is de intentie onderzocht om een marketing decision support systeem aan te schaffen c.q. te ontwikkelen bij bedrijven die op dit moment daar nog niet over beschikken.

,
Eburon, Delft
hdl.handle.net/1765/12578
ERIM (Electronic) Books and Chapters
Erasmus Research Institute of Management

van Campen, P.F.A.M, Huizingh, K.R.E, Oude Ophuis, P.A.M, & Wierenga, B. (1991). Marketing Decision Support Systemen in kort bestek. ERIM (Electronic) Books and Chapters. Eburon, Delft. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12578