Voor u ligt het resultaat van een bedrijfskundige verkenning op een deelterrein van de geneesmiddelenvoorziening, namelijk dat betreffende de generieke geneesmiddelen. Het aspect van de potentiele marktomvang en de besparingsmogelijkheden, alsmede de kwestie van de mate van acceptatie danwel belemmering van de generieke produkten vormen interessante invalshoeken voor een nadere verkenning en een vergelijking met de situatie in andere landen. Juist nu we in de media bijna wekelijks worden geconfronteerd met berichten over kostenbeheersing in de gezondheidszorg, inclusief die van geneesmiddelen, lijkt het van belang om voortdurend onderzoek te doen naar doelmatigheid en besparingsmogelijkheden in deze sektor. Voorzover het de kosten van de geneesmiddelenvoorziening betreft, hopen wij met deze publikatie een bescheiden bijdrage tot beter inzicht in deze problematiek te verschaffen.

,
Eburon, Delft
hdl.handle.net/1765/12579
ERIM (Electronic) Books and Chapters
Erasmus Research Institute of Management

Lageweg, H.L.M, de Wolf, P, & Wierenga, B. (1989). Generieke Geneesmiddelen, een bedrijfskundige verkenning. ERIM (Electronic) Books and Chapters. Eburon, Delft. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12579