Dit arrest betreft een schadestaatprocedure waarin de schade moet worden vastgesteld die een vennootschap heeft geleden doordat zij in 1976 haar onderneming niet heeft kunnen uitbreiden doordat de levering van terreinen die daarvoor nodig waren uitbleef. In cassatie gaat het om de vraag of bij het vaststellen van de schade mag worden uitgegaan van een kapitalisatiepeildatum in het verleden, en zo ja, om de vragen met welke disconteringsvoet de schade contant moet worden gemaakt en hoe de rentevergoeding over de schade vervolgens moet worden berekend.

hdl.handle.net/1765/125859
Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade
Corporate and Financial Law

Pijls, A.C.W, & Hebly, M.R. (2020). Schadevaststelling bij aantasting van de winstcapaciteit van een vennootschap als gevolg van wanprestatie. Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade, 2020(3). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/125859