Het bedrijfsproces marketing maakt op dit moment een snel proces van informatisering door en bedrijven investeren grote bedragen in zogenaamde marketingmanagement supportsystemen. Er komen steeds meer data beschikbaar over markten, klanten en concurrenten en het is van strategisch belang om hieruit de voor het marketing management relevante kennis te extraheren. Marketingmanagement supportsystemen moeten op zorgvuldige wijze worden ontworpen, zodat die functionaliteit wordt gekozen welke aansluit bij het soort beslissingen en de beslissingsomgeving waarvoor de systemen zijn bestemd. In dit artikel wordt een beknopte bespreking gegeven van de belangrijkste typen marketingmanagement supportsystemen en het soort toepassingen waarvoor deze worden gebruikt. Daarnaast wordt ingegaan op factoren die kritisch zijn voor succesvolle marketing management supportsystemen in bedrijven en de te verwachten ontwikkelingen op dit gebied.

, ,
Roularta Books, Zellik (Belgium)
hdl.handle.net/1765/12590
ERIM (Electronic) Books and Chapters
Erasmus Research Institute of Management

Wierenga, B., & van Bruggen, G. (1999). Marketing Management Support Systemen als strategische wapens in de concurrentiestrategie. In ERIM (Electronic) Books and Chapters. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12590