In dit hoofdstuk wordt een schets gegeven van de ontwikkeling van het vakgebied marketing vanaf 1913,het jaar waarin de Nederlandse Handelshogeschool werd opgericht, tot aan dit jaar, 1993, waarin we het zestiende lustrum van de Erasmus Universiteit vieren. Benadrukt wordt het woord "schets": de auteurs zullen hun ideeen geven over marketing in de afgelopen tachtig jaar zoals zij die hebben gevormd door literatuur, overlevering en - voor het laatste gedeelte van deze periode - door eigen waarneming. Er wordt niet gepretendeerd een complete geschiedschrijving van de marketing aan te bieden. Eerst wordt ingegaan op herkomst en ontstaan van marketing. Daarna worden de belangrijkste theoretische invalshoeken die in de loop der tijd binnen marketing zijn gehanteerd besproken, alsmede enkele andere kenmerkende elementen van marketing in haar verdere groei. Tegen deze achtergrond wordt vervolgens aandacht geschonken aan ontwikkelingen in marketing in Nederland en in het bijzonder binnen de jubilerende instelling: de Erasmus Universiteit. Na de bespreking van de ontwikkeling van het vakgebied over de afgelopen tachtig jaar wordt de marketing geschetst zoals die zich in de praktijk heeft afgespeeld bij twee Rotterdamse bedrijven in dezelfde periode. Dit geeft inzicht in de wisselwerking tussen marketingtheorie en marketingpraktijk. Tenslotte worden enkele elementen aangedragen voor het toekomstperspectief van marketing.

, ,
Eburon, Delft
hdl.handle.net/1765/12593
ERIM (Electronic) Books and Chapters
Erasmus Research Institute of Management

Wierenga, B., & Waarts, E. (1993). Tachtig jaar Marketing. In ERIM (Electronic) Books and Chapters. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12593