Sociaal werkers, pedagogen en andere professionals in het sociaal domein zijn 'street-level bureaucrats', die verschillende opdrachtgevers hebben en tegelijkertijd verschillende belangen moeten dienen. Zij moeten efficiënt en resultaatgericht werken, binnen door de overheid en de eigen beroepsgroep opgelegde kaders en tegelijkertijd de belangen van de individuele cliënt behartigen en voldoen aan eigen waarden en normen omtrent hun professioneel gedrag. Hybriditeit is dan ook een belangrijk kenmerk van het werk van de sociaal professional: welke institutionele logica's beïnvloeden zijn werk en hoe kan die omgaan met de spanningen tussen verschillende logica's? Welke kansen en uitdagingen levert hybriditeit op en hoe kan een positie als hybride professional de professional in het sociaal domein juist helpen zijn werk beter te doen? Daar gaat mijn hoofdstuk over in ons boek 'Sociaal ondernemen: Innovatie en ondernemerschap in het sociaal domein'.

hdl.handle.net/1765/125977

Karré, P.M. (2020). Veranderde en veranderende verhoudingen tussen overheid, markt en gemeenschap. In Sociaal ondernemen: Innovatie en ondernemerschap in het sociaal domein (pp. 27–38). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/125977