Nadat eerst kort de complexiteit van de marketing-beslissingssituatie is geschetst, wordt in dit artikel een omschrijving gegeven van zogenaamde beslissingsondersteuningssystemen die een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn bij een analytische benadering van marketingbeslissingen. Het artikel laat zien hoe in deze systemen marketingmodellen en marketinginformatiesystemen met elkaar worden geintegreerd, en gaat in op diverse aspecten, zoals het onderscheid in systemen voor strategische versus operationele beslissingen, kwantificering van modellen etc., en geeft een indeling van bestaande modellen. Er worden een aantal concrete ervaringen met deze beslissingsondersteuningssystemen vermeld en het artikel eindigt met een beschouwing over implementatie en de rol die de marktonderzoeker daarin kan spelen.

,
hdl.handle.net/1765/12601
ERIM Article Series (EAS)
Jaarboek van de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers
Erasmus Research Institute of Management

Wierenga, B, van Bruggen, G.H, Matthyssens, P.M.H.H, & de Wulf, K. (1998). Beslissingsondersteunende systemen en besluitvorming in marketing management. Jaarboek van de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers, 529–547. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12601