Deze bijdrage geeft een analyse van de elf gepubliceerde uitspraken. Hieruit blijkt onder meer dat het begrip belanghebbende is begrensd. De RvT dient voldoende afstand te bewaren tot de RvB. Collectief aftreden past niet bij de taak van de RvT. Belangenverstrengeling hangt vooral af van de omstandigheden van het geval.

raad van bestuur, onafhankelijkheid, belangenverstrengeling, Governancecode Zorg, belanghebbende
dx.doi.org/10.5553/TvGR/016508742020044002003, hdl.handle.net/1765/126157
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Klaassen, A.G.H. (2020). Uitspraken van de Governancecommissie Gezondheidszorg 2016-2019. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 44(2), 139–161. doi:10.5553/TvGR/016508742020044002003