In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van aanvullende en collectieve verzekeringen voor risicoselectie en verzekerdenmobiliteit in de basisverzekering. De analyse heeft betrekking op het jaar 2008. Tevens worden de ontwikkelingen in 2008 vergeleken met de bevindingen van voorafgaande evaluatiestudies over eerdere jaren. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

Additional Metadata
Keywords aanvullende verzekeringen, collectiviteiten, gezondheidsverklaring, risicoselectie, zorgverzekeringen
Publisher Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)
Sponsor Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)
Persistent URL hdl.handle.net/1765/12637
Citation
Roos, A.-F, & Schut, F.T. (2008). Evaluatie aanvullende en collectieve verzekeringen 2008. Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12637