In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van aanvullende en collectieve verzekeringen voor risicoselectie en verzekerdenmobiliteit in de basisverzekering. De analyse heeft betrekking op het jaar 2008. Tevens worden de ontwikkelingen in 2008 vergeleken met de bevindingen van voorafgaande evaluatiestudies over eerdere jaren. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

, , , ,
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)
hdl.handle.net/1765/12637
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Roos, A.-F., & Schut, E. (2008). Evaluatie aanvullende en collectieve verzekeringen 2008. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12637